ETERNA

Pohřební služba ETERNA, spol. s r.o., zajišťuje již od roku 1990 kompletní služby v pohřebnictví pro město Aš a jeho širší okolí.

Naše nabídka zahrnuje veškeré služby od zajištění převozu zesnulého, vydání parte, vyřízení úředních formalit, přes organizaci posledního rozloučení s obřadem i bez, na konvenčních místech i dle výběru pozůstalých, až po zajištění kremace či pohřbu do země.

O život můžeme přijít různě. Smrt je jen jednou z možností.
— Robert Fulghum

Služby

Nabízíme komplexní pohřební služby podložené bohatými mnohaletými zkušenostmi. Samozřejmostí je důstojný přístup k pozůstalým.

Zajišťujeme:

 • převozy zesnulých v rámci ČR vlastními vozidly,
 • tisk úmrtních oznámení (parte),
 • vyřízení úředních formalit spojených s úmrtím,
 • smuteční výzdobu, kytice i věnce,
 • dodání rakví dle výběru pro převoz, pro běžný obřad, pro kremaci, pro pohřeb do země,
 • dodání urny dle výběru,
 • pohřby do země, do hrobky nebo žehem,
 • poslední rozloučení:
  • pohřeb s civilním nebo církevním obřadem,
  • rozloučení s urnou,
  • pohřeb bez obřadu,
  • rozloučení na zvoleném místě,
 • případně další služby dle přání pozůstalých.
Cokoliv jsme na tobě milovali a čemukoliv jsme se obdivovali, trvá a potrvá v očích všech a ve věčnosti časů.
— Tacitus

Informace pro pozůstalé

Úmrtí blízkého člověka vždy představuje náročnou životní situaci. Protože ji chápeme, nabízíme pozůstalým seznam nutných kroků spojených s pohřbem.

Potřebné doklady k zařízení pohřbu:

 • list o prohlídce zemřelého (vydá lékař či zdravotnické zařízení)
 • matriční doklad zesnulého (rodný, křestní, oddací list)
 • občanský průkaz (v případě cizinců cestovní pas) – objednavatele pohřbu i zesnulého
 • průkaz zdravotní pojišťovny zesnulého

Dle vlastního uvážení pozůstalí dodají:

 • oblečení pro zesnulého
 • fotografie zesnulého, přejí-li si ji zveřejnit na parte
 • fotografie k vystavení v obřadní síni

Odevzdání dokladů zemřelého:

 • občanský průkaz – na matriku obecního úřadu v místě trvalého bydliště zemřelého
 • průkaz zdravotní pojišťovny – na libovolnou pobočku příslušné zdravotní pojišťovny
 • řidičský průkaz – na dopravní inspektorát
 • cestovní pas - orgánu příslušnému k jeho vydání (obecní úřad obce s rozšířenou působností, městský úřad, matriční úřad), případně nejbližšímu útvaru Policie ČR
 • vojenská knížka – na obvodní (okresní) vojenskou správu

Vydání úmrtního listu

Úřad pověřený vedením matrik úmrtní list vydá do 30 dnů od obdržení listu o prohlídce zemřelého. Podklady úřadu zasíláme za vás.

Zákonné volno

 • 2 dny s náhradou mzdy a na další den k účasti na pohřbu těchto osob:
  • manžela,
  • druha,
  • dítěte;
 • 1 den s náhradou mzdy a případný další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob:
  • rodiče,
  • sourozence,
  • rodiče a sourozence manžela,
  • manžela dítěte,
  • manžela sourozence;
 • nezbytně nutnou dobu, nejvýše 1 den, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob:
  • prarodiče,
  • vnuka,
  • prarodiče manžela,
  • jiné osoby, která žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti.

Potvrzení pro zaměstnavatele vystavujeme na požádání.

Další informace naleznete v brožuře pro pozůstalé, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj: Základní informace pro pozůstalé (mmr.cz) [PDF]

Smrt je jen začátek, ale až té druhé kapitoly.
— William Shakespeare

Kontakt

ETERNA, spol. s r.o.
kancelář:
Na Vrchu 1928/24, Aš 352 01
otevírací doba:
po-pá 7-14:30, dále po telefonické dohodě
e-mail:
kontakt@eterna-as.cz
telefon:
Helena Bohutínská 702 867 672
Jiří Bohutínský 737 436 896
kancelář: 354 525 437

sídlo:
Krásná 278, 352 01
IČ: 18233945, DIČ: CZ18233945